Metagegevens

Metatags zijn bedoeld om (niet normaal zichtbare) informatie op te nemen over de inhoud van een website of een webpagina. Hiertoe wordt in de code van de pagina eerst een aanduiding opgenomen van het soort informatie, en daarna de informatie zelf. Die laatste kan beschrijvend van aard zijn, of kan een opsomming van trefwoorden bevatten.

Voorbeelden metatags

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van metatags voor webpagina’s. Deze zijn opgesteld in de XHTML-standaard, in HTML vervalt de slash (/) voor het >-teken.

Deze tag geeft aan wie de pagina heeft gemaakt.

Deze tag geeft aan of een pagina mag worden opgenomen in de index van een zoekmachine (noindex om niet te worden opgenomen) en of de weblinks op de pagina gevolgd mogen worden (voor een hogere notering bij sommige zoekmachines van deze pagina’s nuttig, nofollow indien ongewenst). De vormen follow en index worden door zoekmachines genegeerd.