Kerning: spatiëren aanspatiëren/afspatiëren

Kerning is het aanbrengen van witruimtes tussen letters. Bij aanspatiëren wordt de ruimte tussen de letters vermeerderd met een aantal eenheden, bij afspatiëren wordt de ruimte verminderd. Bij een slordige kerning kunnen vreemde woorden ontstaan b.v. Keming i.p.v Kerning

Spatiëren kan gedaan worden om:

  • optisch een rustiger tekstbeeld te krijgen door de kernering (onderlinge letterafstand) aan te passen
  • een tekst te laten lijnen met andere tekst of een afbeelding

Fake tekst, fake text of nep tekst wordt gebruikt als hulp bij het ontwerpen van een lay-out. Door een onleesbare tekst te gebruiken wordt de lezer niet afgeleid van de tekstuele inhoud en kan hierdoor beter de kwaliteit van de lay-out beoordelen. Dit systeem kan gebruikt worden voor boek ontwerpen, folder lay-outs, maar ook heel goed voor het in eerste instantie opzetten van een website als de toekomstige inhoud nog niet bekend is.

Woordspatie

De witruimte tussen twee woorden.

Letterspatie

De witruimtes tussen twee letters.

Aanspatiëren

Wanneer letters of woorden te dicht bij elkaar staan is het soms verstandig extra witruimte toe te voegen zodat de tekst beter leesbaar is. Dit proces noemen ze aanspatiëren.

Afspatiëren

Wanneer er soms bij woorden de witruimte tussen de letters te groot is, zodat het lelijk of lastig te lezen is wordt de witruimte soms verkleint. Dit proces heet afspatiëren.

Monospatiëring

Elke letter heeft de zelfde spatiëring. Bijvoorbeeld: Lucia, American type.