Isometrische design

Isometrische projectie is een vorm van parallelprojectie (dus zonder perspectief) voor ruimtelijke figuren waarin lijnen overwegend lopen in drie onderling loodrechte richtingen (meestal is één verticaal). Bij deze methode kijkt men zodanig tegen een hoek van een blok aan dat de hoek van de kijkrichting met elke as gelijk is. In deze drie richtingen worden lengten door de projectie dus met dezelfde factor verkort, en is de schaal dus gelijk. Verder is door de symmetrie de hoek tussen de projecties van de assen altijd 120°.

De kijkrichting maakt een hoek van ongeveer 35° met de grond, en de horizontale projectie van de kijkrichting maakt hoeken van 135° met de zijkanten van het blok.

De isometrische projectie wordt samen met de dimetrische en de trimetrische projectie gerekend tot de verhoudingsprojecties, ook wel axonometrische projectie genoemd.[1]

Om het tekenen van isometrische projecties te vergemakkelijken bestaat er isometrisch tekenpapier. Hierop zijn om de 5 mm lijnen aangebracht die parallel lopen aan de drie projectie-assen.