Kennis

Spatiëren aanspatiëren/afspatiëren

Spatiëren is het aanbrengen van witruimtes tussen letters. Bij aanspatiëren wordt de ruimte tussen de letters vermeerderd met een aantal eenheden, bij afspatiëren wordt de ruimte verminderd. Spatiëren kan gedaan worden om: Om optisch een rustiger tekstbeeld te krijgen door de […]

0 comments
KennisAdam