Verklaringen en definities van termen die voorkomen in de branche van grafische vormgeving

Aanspatiëren

2022-07-25T15:06:08+01:00

Wanneer letters of woorden te dicht bij elkaar staan is het soms verstandig extra witruimtes toe te voegen zodat de tekst beter leesbaar is. Dit proces noemen ze aanspatiëren.

Afspatiëren

2022-07-25T15:04:18+01:00

Afspatiëren Wanneer er soms bij woorden de witruimtes tussen de letters te groot is, zodat het lelijk of lastig te lezen is wordt de witruimte soms verkleint. Dit proces heet afspatiëren.

Alfabet

2022-07-21T18:09:51+01:00

Het alfabet is een reeks tekens die staan voor klanken, met behulp waarvan woorden gevormd kunnen worden.

Bannerblindheid

2022-09-11T22:00:35+01:00

Bannerblindheid is een fenomeen dat ontstaat bij regelmatig internet gebruik waarbij bezoekers van een website bewust of onbewust banner-achtige informatie negeren. Een bredere term die alle vormen van reclame omvat, is advertentieblindheid.

Bionic reading

2022-11-04T17:04:41+01:00

Bionic Reading, herziet tekst door de meest beknopte delen van de woorden te benadrukken met vettere letters. Dit creëert een kunstmatig fixatiepunt dat het oog door de tekst leidt, terwijl de hersenen eerder geleerde woorden sneller oppakken en de woorden voltooien.

Creditcard formaat

2022-09-18T08:02:55+01:00

Bijna alle creditcards, bankpassen en andere pasjes hebben een formaat van 85,60 × 53,98 mm, de hoeken zijn afgerond met een straal van 3,18 mm en de dikte is 0,76 mm (exclusief eventuele verdikte karakters).

Letterfontein

2022-09-11T14:25:25+01:00

De vierde editie van de letterfontein is een dikke pil van maar liefst 640 pagina's "snoepgoed" Het boek behandeld de 50.000 jaar oude geschiedenis van ons magere alfabet van maar 26 tekens en 10 cijfers, maar laat ook de variatie zien tussen verschillende fonts in het letterproef gedeelte.

Fake tekst

2022-09-11T14:22:09+01:00

Fake tekst wordt gebruikt als hulp bij het ontwerpen van een lay-out. Door een on-leesbare tekst te gebruiken wordt de lezer niet afgeleid van de tekstuele inhoud en kan hierdoor beter de kwaliteit van de lay-out beoordelen. Toch kan deze tekst ook heel goed ingezet worden om promotie te maken voor....

Grafische vormgeving

2022-07-25T14:31:53+01:00

De grafische vormgeving wordt verzorgd door een grafisch ontwerper of ontwerpster die ideeën een (visuele)vorm geeft voor diverse soorten media. Doorgaans met het doel om iets te communiceren. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en beeld.

Harde return

2022-07-21T18:09:49+01:00

https://testbeeld.nl/media/website/webdesign/tekst/harde-return-en-zachte-return/

Ga naar de bovenkant